Leir 2020

På grunn av Koronasituasjonen har vi ikkje kunne planlegge nokon leir for 2020, men vi håpar på å kunne få til eit opplegg i år også. Vi kjem tilbake med ny informasjon i august 2020.