• Bjørn Kvalheim tilsett som dagleg leiar frå 1.1.2014

    Ny dagleg leiar ved OKFH SAStyret i OKFH SA, Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, har tilsett Bjørn Kvalheim som ny dagleg leiar. Kvalheim tek over stillinga etter Harald Grotle, som går av med pensjon etter 13 år som dagleg leiar ved OKFH.Kvalheim tek til i jobben 1. januar 2014. …

  • Manglar du eksamen i matematikk eller naturfag på vg1 nivå?

    Sommarskulen på Mo og Jølster vgs kan vere redninga! Det er ikkje kjekt å verte ståande utan fagbrevet fordi du manglar ein ståkarakter i matematikk eller naturfag. Det er råd å gjere noko aktivt med det om du er så heldig å bu i Sogn og Fjordane. Fylkeskommunen tilbyr opplæring i 14 dagar sommarferien. Ta sats!!!…

  • OKFH i ny drakt!

    Velkomne til OKFH sine nye heimesider! Vi har kome på ny plattform og vonar de vil like fornyinga. Raudeberg 9.april 2013. Helsing Harald Grotle. -dagleg leiar-…