• INVITASJON TIL GUTE OG JENTELEIR 2013

    Sjølv om det er seint på hausten og tidleg mørkt om kveldane vil dette bli ei oppleving du lenge vil ha gode minne frå. OKFH ønskjer også i år å vise fram noko av den store breidda av bedrifter og arbeidsplassar som finns på kysten av Sogn og Fjordane. Bedriftsleiarar står klar til å fortelje og forklare kva dei har…

  • Flott reportasje om fagprøva i fiske- og fangst

    Det nærmar seg slutten på fagprøvene for i år.Fjordenes Tidende har laga ein reportasje om årets fiskar-fagprøve. OKFH gratulerer alle kandidatane med flotte resultat også i år!! 22.08.12 HAG…

  • STCW-krava til fiske-og fangstfaget vert no tekne opp til handsaming.

    Norges fiskarlag, dei fiskerifaglege opplæringskontora og Fiskeri- og sikkerhetsfaglig forum har teke opp saka med Utdanningsdirektoratet. Etter den siste revisjonen av STCW-konvensjonen vart det gjort ein del endringar for dei maritime faga matros og motormann. I Noreg har vi tradisjonelt likestilt fagbrev som…