• Sildeeventyret- ein fantastisk film på NRK

    Dette er filmen du bør ta deg tid til å sjå! Du finn han under "Ut i naturen" 6.mars 2012.…

  • Mange søkjarar til læreplassane våre.

    Matros- og motormannfaga er i særklasse dei mest populære Søkjartala frå Vigo er komne, og vi har god tilstrøyming av ungdom som vil bli fiskarar, matrosar og motormenn. Arbeidet med å finne læreplassar går no for fullt. Av dei landbaserte næringane er det motormekanikarfaget som har størst interesse. No er det…

  • Kurs for faglege leiarar i 2012.

    Du som tek på deg oppgåva som fagleg leiar for lærlingar får her gratis tilbod om kurs. Du finn kursplan og påmeldingsskjema på Fagskulen i Sogn og Fjordane si heimeside. …