• Akvakultur. Endelige tall 2010

    Endelige tall for produksjon av oppdrettsfisk bekrefter at 2010 ble et år med rekordomsetning. Førstehåndsverdien endte på 30,7 milliarder kroner, som tilsvarer over 1 million tonn fisk i rund vekt. Kilde: Satistisk sentralbyrå Endelige tall for produksjon av oppdrettsfisk bekrefter at 2010 ble et år med…

  • Frøyanes, verdens største autolinebåt.

    OKFH var med på dåpsfesten. Båten er no i fullt fiske og alt fungerer etter planen. Vi har med 2 lærlingar på jomfruturen! Lukke til! Sjå youtube film frå prøvefisket her, eller brå byggjeprosessen her. …

  • Om rabatt på reiser for lærlingar i Sogn og Fjordane.

    UNGDOMSKORT Det har vore ein del spørsmål om lærlingar får "studentbevis" for å få rabatt på offentlege kommunikasjonar. I Sogn og Fjordane er det ungdomskortet som gjeld. Les meir om ordninga her. HAG 19.09.11…