• Ny elektronisk kvalitetshandbok for pelagisk industri .

    "-Høy kvalitet i alle ledd. Det er målet, det er en forutsetning for å sikre lønnsomhet i dag og for å bidra til en levedyktig pelagisk næring også i morgen. Og sikring av høy kvalitet må skje kostnadseffektivt. Boken "Pelagisk kvalitet fra hav til fat" viser at dette er fullt mulig!-" Dette skriv FHL om det nye…

  • Optimisme i fiskeri- og havbruksnæringa i Sogn og Fjordane.

    Betre prisar og aukande etterspurnad gir optimisme i fiskeri- og havbruksnæringa melder NRK. HAG,26.07.06. Les meir....…

  • Motormekanikarfaget - nytt tilbod frå OKFH

    Undom som ønskjer utdanning i motormekanikarfaget kan no ta kontakt med OKFH. Vi vil tilby læreplass og den same gode kvalitetssikringa i dette faget som vi elles har tradisjon for i dei øvrige faga vi tilbyr. Formidlingsarbeidet til læreplassane våre er i full gang over heile linja- så dei som har søkt hit vil verte…