• STCW sertifikat.

    På Sjøfartsdirektoratet sine heimesider finn du oversyn over alle maritime sertifikatkrav. Klikk her for å lese meir. …