• JOHN HEIMVIK BLIR NY DALGLIG LEDER AV OKFH

    OKFH SA er driftet som samvirke og har ansvaret for rekruttering og oppfølging av lærlinger havbruksnæringene og de maritime fagene i fylket. Kontoret har i dag ansvaret for over 90 lærlinger innen akvakultur-, fiske og fangst-, matros-, motormann- og laboratoriefaget. Kontoret har hatt en veldig positiv utvikling de…

  • Marine rekrutteringsleirer 2019

    Vi OKFH vil også i 2019 arrangere marine rekrutteringsleirer for 12 gutter og 12 jenter fra Sogn og Fjordane i 10. klasse i samarbeid med Måløy Vidaregåande skule, Oppæringsfartøy AS og Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Leirene vil bli arrangert i uke 38 for jenter og i uke 40 for gutter. Alt er gratis. Vi har 12…

  • Marin karrieredag på Måløy Vidareågande skule

    Marin Karrieredag 12.09.2019. På Marin karrieredag får Fiskeri- og havbruksnæringa i Sogn og Fjordane sjansen til å knytte kontakt med elevar og studentar som satsar på utdanning og karriere innan dei «blå» næringane. Her vert det speed-dating mellom bedrifter og elevar og studentar. Vi gler oss! Veldig bra med…