• ØNSKER DU Å TA FAGBREV I FISKE OG FANGST FAGET??

    Er du fisker uten fagbrev? Det kan du gjøre noe med! Har du mer enn 5 års praksis trenger du en tverrfaglig eksamen der du viser at du har kontroll på teorien før du kan melde deg opp til selve fagprøven. Har du mindre enn 5 år kan du skrive en såkalt voksen lærekontrakt med OKFH og gjennom oppføling fra oss redusere…

  • MARIN AKTIVETSDAG 06.06.2019

    I samarbeid med havfiskefestivalen, Fiskarlaget og Måløy vidaregåande skule arrangerete vi 06.06.en marin aktivtetsdag for 165 6. og 7. klassinger i kommuna. I løpet av en hel skoledag måtte elevene innom 14 ulike poster som på en eller annen måte hadde tilknytning til det marine eller maritime. En spenndende dag både…

  • LEDIGE LÆREPLASSER OFKH

    OKFH har ledige læreplasser i følgende fag: AKVAKULTUR FISKE OG FANGST MATROS MOTORMANN Send din søkand med egenerklærling og kursbevis til OKFH innen 01.03.2019 Skjema finner du under LÆRLINGINFO. …