• Fagbrevkurs FISKE OG FANGST

    OKFH planlegger å starte opp kurs for fiskere som vil få dokumentert praksisen sin med et fagbrev i fiske og fangst faget. Kurset blir gjennomført i samarbeid med Fiskarlaget og Måløy Vidaregåande skule. Vi planlegger 4-5 samlinger med toalt ca 55 timer der teorien til den tverrfalgige eksamen i fiske og fangst faget…

  • KURS FOR FAGLIG LEDERE / INSTRUKTØRER

    OKFH arrangerer nytt kurs for faglige ledere og instruktører i Florø i mai: Dato: 10.05.2017 Tid: 08.30 - 15.30 Sted: Quality Hotel Florø. Tema: Del I Opplæringsloven, parter i læreforholdet, oppølging av lærling, læreplaner, lærling og bedrift v/ Bjørn Kvalheim OKFH Del II Motivasjon "om å bygge seg sjølv og andre…

  • Kurs for 2. års lærlinger 05.01.2017

    Det blir kurs for andreårs lærlinger i Måløy (de som skal ta fagprøve i løpet av 2017) torsdag 05.01.2017 Tema: Læreplan, læretid, info om fagprøve, loggbok. Vi legger opp til å jobbe en del med loggboka så ta med den. Har du egen PC så ta med den. Vi dekker reise og overnatting for de som har behov for det. Ta…