• Årsmøtet for OKFH 2015 ble avholdt 19.04.2016 på Maritim Park. Styret for 2016 består av følgende: Styrelder Kathrine Larsen Styremedlem Stein Tore Gangeskar Styremedlem Kaj Inge Fløde Styremedelm John Heimvik Styremedlem Stig Oldeide Årsmøtet bestemte å betale ut hele overskuddet på kr. 930.505,- for 2015 til…

  • Det nærmer seg valg av studieretning for mange 10. klassinger. Et veldig vanskelig valg for mange. Liker du å være ute, bruke hendene, ikke være redd for å ta i et tak og utdanne deg til et trygt og fremtidsretta yrke bør du sjekke ut alle mulighetene som finnes inne fiskeri og havbruksfag. Sett sjøbein har lansert ny…

  • Norsk sjømat i 2015

    Norsk sjømatnæring går veldig bra om dagen. * Sjømateksporten er doblet de siste 10 årene * 36 millioner sjømat måltider ut av Norge hver dag... * Laks og Ørret eksport på 50 milliarder. (+8%) * Torskeeksport på 13 milliarder (+8%) * Eksport til 143 land der Polen er det største. (6,9 milliard) Les mer…