Akvakultur. Endelige tall 2010

Endelige tall for produksjon av oppdrettsfisk bekrefter at 2010 ble et år med rekordomsetning. Førstehåndsverdien endte på 30,7 milliarder kroner, som tilsvarer over 1 million tonn fisk i rund vekt. Kilde: Satistisk sentralbyrå


Endelige tall for produksjon av oppdrettsfisk bekrefter at 2010 ble et år med rekordomsetning. Førstehåndsverdien endte på 30,7 milliarder kroner, som tilsvarer over 1 million tonn fisk i rund vekt.

Det er små endringer i matfisk-, settefisk- og skalldyrproduksjonen, sammenliknet med foreløpige tall. Ved utgangen av 2010 sto det 370 millioner oppdrettsfisk i merdene. Dette er en økning i beholdningen på 5,4 prosent siden 2009, og viser velfylte lagre til tross for et toppår i produksjon og salg.

Antall ansatte tilknyttet oppdrett av laks og ørret økte med 16,4 prosent fra 2009 til 2010. Totalt var det 450 flere ansatte i akvakulturnæringa i 2010, sammenlignet med året før.