EIT HAV AV MOGLEGHEITER 2015

Fjordenes Tidenede og Firdaposten er ute med nytt "ET HAV AV MULIGHER" for 2015

 

 

Les om fremtidsnæringane og alle dei spanande moglegheitene ein har om en vel å utdanne seg 

innen havbruksnæringa.

 

http://issuu.com/linyst/docs/eit_hav_av_moglegheiter_2015