Lånekassen. Søknad på nett.

Lånekassen har vedteke å endre rutinane for å søkje lån og stipend frå skuleåret 2009-10.

 

Sjå meir om nyordninga på heimesida til lånekassen.