Nyttig internettside for fiskarar

Yrkesfisker.no er et resultat av et samarbeid mellom Sjøfartsdirektoratet og en rekke fiskerirelaterte samarbeidspartnere. Målet er å gjøre det lettere for yrkesfiskere å holde seg oppdatert på viktig sikkerhetsinformasjon og regelverk, og på den måten forebygge ulykker i flåten.

 

www.yrkesfisker.no