OKFH Årsmøte for 2019

Dato for årsmøtet for 2019 er satt til fredag 03.04.2020 kl. 10.00

 

Vanlige årsmøtesaker med valg.

 

 

Sted: Maritim Park - Raudeberg

 

 

Saksliste blir sendt ut til alle medlemsbedriftene og alle dokumentene blir lagt på på heimesida under "Styre"

http://www.okfh.no/styre/logg-inn/ 

 

 

Ta kontakt med OKFH om du ønsker saksdokumentene tilsendt på e-post.

 

 

Saker til behandling på årsmøtet må være styret ihende innen 30.03.

 


Vel møtt!