Sikkerheitskurs for fiskarar vert styrka!

Fiskeridepartementet har vedteke ny plan for sikkerheitskurset for fiskarar.  Planen er utarbeidd i samsvar med IMO-krava og vil vere skjerpa i forhold til dagens plan. Sjå pressemeldinga her.