Vidaregånde opplæring for deg som ikkje har brukt opp retten din!

Vidaregåande opplæring spesielt tilrettelagt for vaksne
Etter 01.01.07 skal vaksne søkjarar kontakte den næraste vidaregåande skule for råd og rettleiing om vidaregåande opplæring spesielt tilrettelagt for vaksne.
Dette er betingelsane:
- alle vaksne som er fødde før 01.01.78 og som ikkje har fullført utdanning på vidaregåande skule sitt nivå vidaregåande opplæring har no lovfesta rett til slik opplæring

 

- denne opplæringa skal vere fleksibel og tilpassa vaksne sin arbeids- og livssituasjon

 

- du har rett til å få vurdert den realkompetansen du har skaffa deg gjennom arbeid eller har tileigna deg på annan måte

 

- realkompetansen din kan dokumenterast og godkjennast som likeverdig med deler av opplæringa

 

- fylkeskommunen tilbyr den opplæringa du måtte ønskje, enten som kurs spesielt tilrettelagde for vaksne, eller som nettbaserte opplegg. HAG 18.05.0


Her kan du finne ut meir: