Kontakt

OPPLÆRINGSKONTORET
FOR FISKERI- OG HAVBRUKSFAG

Post: Postboks 89 - 6707 Raudeberg
Besøk: Maritim Park - 6710 Raudeberg

Tlf.: 57 85 22 32
Mob.: 959 86 700   (Bjørn Kvalheim)

Mob.: 415 30 834   (John Heimvik)

post@okfh.no    / bjorn@okfh.no   /  john@okfh.no 

 

Facebook side:    https://www.facebook.com/OKFHSfj/  

 

Instagram:         #okfhsfj

 

 

Kontaktskjema