Informasjonsbrosjyre om OKFH

Godkjende fag ved OKFH:

Tirsdag 8.oktober 2013

 

Vi har lærlinger i følgende fag i 2019:

 1. Fiske og fangstfaget.
 2. Akvakulturfaget
 3. Matrosfaget
 4. Motormannfaget
 5. Laboratoriefaget
 6. Salgsfaget

Det kan og være at vi kan ordne en læreplass i følgende fag:  (ta kontakt for mer informasjon)

 1. Industrimekanikerfaget.
 2. Motormekanikarfaget
 3. Sjømatfaget
 4. Industriell sjømatproduksjon
 5. Kulde og varmepumpemontørfaget

 

 Høres en lærlingeplass innen noen av disse fagene interessant ut så ta kontakt med oss og sjekk

 mulighetene for en læreplass.


Vi tar inn lærlingar heile året, men hovdeddelen kommer etter endt skulegang med søknadfrist 01.03.

(samme som vigo)