Fiske og fangst

Utanfor kysten av Noreg, ligg eit av dei mest produktive havområde i heile verda.

 

 

Norske båtar leverte fisk, reker, skaldyr og skjel til ein førstehandsverdi på rekordhøge 18,2 milliardar kroner i 2016. Denne auka på 8 prosent frå året før fant stad sjølv om fangstmengda var den lågaste på 25 år. (2,0 mill tonn)

 

Totalt eksporterte vi fiskeprodukt for over 90 milliardar kr i 2016, og for 2017 vil vi trolig nærme oss 100 milliardar (inkl.oppdrett). Vi er ein av dei leiande fiskerinasjonane i verda. I tillegg er vi heilt i toppen når det gjeld farty- og reiskapsteknologi.

 

Fiskaryrket er eit av dei mest krevjande yrke vi kjenner. Dei dyktigaste utøvarane finn dei beste fiskefelta til rett tid, i våre dagar akkurat som i gamle dagar. Men det har samstundes føregått ei utruleg teknologisk utvikling. Moderne fiskefarty har vorte høgteknologiske bedrifter som skal fungere under ekstreme tilhøve. Både praktisk og teoretisk kunnskap vert stadig viktigare.

 

Aktuelle yrke

 • Fagarbeidar Fiske/fangst
 • Kystskippar
 • Styrmann
 • Fiskar
 • Trålbas
 • Notbas
 • Kvalitetskontrollør
 • Dekksoffiser
 • Inspektør

Vegen til fagbrev

 1. VG1 Naturbruk (1 år)
 2. VG2 Fiske og Fangst (1 år)
 3. VG3 Lærling (2 år)
 4. Fagbrev i Fiske og fangst

Last ned

 

STCW sertifikat

På Sjøfartsdirektoratet sine heimesider finn du oversyn over alle maritime sertifikatkrav.

 

 Les meir om marine yrker:   http://settsjobein.no/