Industrisnikkarfaget

Du vil få læreplass på eit moderne skipsverft der arbeidsoppgåvene vil vere knytt til innreiing av nye- eller fornying av eldre skip.

 

Arbeidet stiller store krav til nøyaktigheit og godt handtverk. Det er få rette vinklar i denne bransjen!!! Arbeidstempoet er stort, og tidsfaktoren spelar stor rolle.

 

Fagplanen finn du her:

Industrisnekkarfaget