Kulde- varmepumpemontørfaget

Sikker og trygg matproduksjon føreset at bedriftene har kontroll over temperaturen i matvarene frå hav til bord.

 

Kulde- varmemontøren har ei nøkkelrolle i denne kvalitetssikringa. Som lærling får du inngåande kunnskap om montering og drift av kjøle- og fryseanlegg.

 

Faget stiller store krav til deg, men dyktige faglege leiarar vil lose deg gjennom læretida på ein god måte. Våre læreplassar er knytte til fiskeindustribedrifter og skipsverft, men du kan og få arbeidsoppgåver på anlegg innan handel, kontor og hotell. 

 

Fagplanen finn du her:

Kulde- varmepumpemontørfaget