Sett sjøbein!

Eit nasjonalt rekrutteringsprosjekt for akvakultur og fiske og fangst.

På heimesida til "Sett sjøbein" finn du den beste oversikta om om utdanningar og jobbar innan sjømat.