Gutte- og jenteleir 2021

I år gjennomførte vi jente-og gutteleir. Jenteleiren var i veke 40 og gutteleiren i veke 46. Vi hadde med oss 12 jenter og 12 gutter frå ulike ungdomsskuler i "gamle" Sogn og Fjordane. 

Vi hadde dei med rundt på ulike bedrifter innanfor marine og maritime fag.