Informasjonsbrosjyre om OKFH

Godkjende fag ved OKFH:

Monday 18.May 2020

 

Vi har lærlinger i følgende fag i 2023:

  1. Fiske og fangst faget.
  2. Akvakulturfaget
  3. Matrosfaget
  4. Motormannfaget
  5. https://www.udir.no/lk20/smk03-01
  6. Sjomathandlerfaget.pdf

 

 Høres en lærlingeplass innen noen av disse fagene interessant ut så ta kontakt med oss og sjekk

 mulighetene for en læreplass.


Vi tar inn lærlingar heile året, men hovdeddelen kommer etter endt skulegang med søknadsfrsit 1 mars.