Norsk sjømat er i vinden som aldri før.

Vi høster stadig mer og større verdier ut av havet. Dette vil bare fortsette i årene fremover.

 

Fakta som er verdt å tenke over.

 

Jorda besår av 70% vann men bare 2-3% av matvareproduksjonen kommer fra havet.

Av disse 2 prosentene står Sjømatnasjonen Norge for bare 2% av produksjonen. Så tenk for et potensiale her er.......

Likevel er vi verdens nest største sjømateksportør siden 95% av sjømaten blir eksportert

I 2019 eksporterte vi sjømat for 107,3 milliarder kroner. 

Norge eksporterer til  over140 land

Omregnet gir dette 36 millioner måltid sjømat - HVER DAG !!

Polen, Danmark, Frankrike, USA, Storbritania, Nederland, Spania, Sverige, Japan og Italia er på topp 10.

Sjømatproduksjonen er 8 ganger større enn landbruket.

 

 

Vurder å ta deg en utdannelse i fiskeri- og havbruksfag du også.

 

Vi lover deg en trygg, spennende og meningsfull yrkeskarriere.

 

 

Se videoen om å brøfø en stadig økende befolkning.....    HVORDAN BRØFØ 10 milliarder