Sjømatproduksjonfaget

Spanande og internasjonal

Fisk og sjømatprodukt blir selde til ei rekke land over heile verda. Fiskeindustrien er full av utviklingsmuligheiter for kreativ ungdom. I markeda er det ein stadig stigande etterspørsel etter fisk- og sjømatprodukt, og Norge har her eit heilt unikt utgangspunkt.

 

Moderne teknologi og kunnskap

Fiskeindustrien er inne i ei fase der utviklinga går fort på ei rekke område. Den teknologiske utviklinga er komen langt. I fiskeindustrien er det avanserte maskiner som krev dyktige medarbeidarar, som kan behandle råstoff og maskiner rett. Fiskeindustrien har strenge krav til kvalitet på råstoff, produkt og utsjåande.

 

Fagplanen finn du her:

Sjømatproduksjonfaget