Skipsmotormekaniker

Motormekanikaren arbeider med montering og vedlikehald av forbrenningsmotorar og drivverk på båtar, skipsverft og verkstader.

 

Våre læreplassar er knytte til skipsverft og båtverkstader. Du får arbeide med høgteknologiske vedunder- og det krev sjølvsagt at du er nøyaktig, pertentleg og påliteleg.

 

Dyktige faglege leiarar vil rettleie deg gjennom ei krevjande læretid.

 

 

 

Fagplanen finn du her:

https://www.udir.no/lk20/fagkoder/smk3001 (gjeldende fra 01.08.2023) 

 

Motormekanikerfaget